De defensieattaché in Europa:
een facilitator in het kader van bilaterale,
regionale en multilaterale samenwerking

Geert LEEMAN

La coopération internationale sous toutes ses formes (bilatérale, régionale et multilatérale) dans le domaine de la défense constitue un levier de plus en plus important pour atteindre les objectifs stratégiques nationaux en la matière. Le colonel BEM Geert Leeman, attaché de défense à l’ambassade de Belgique à La Haye, nous fait découvrir son rôle et l’incontestable pas en avant dans l’amélioration de la coopération avec nos principaux partenaires suite à l’ouverture de nouveaux postes d’attaché de défense dans les pays voisins.

Internationale defensiesamenwerking in al haar vormen (bilateraal, regionaal en multilateraal) vormt een steeds belangrijkere hefboom om de nationale strategische doelstellingen binnen het domein van defensie te realiseren. Kolonel SBH Geert Leeman, defensieattaché bij de Belgische ambassade in Den Haag, laat ons kennismaken met zijn rol en de onmiskenbare stap vooruit in de samenwerking met onze voornaamste partners die werd gezet door het openstellen van nieuwe plaatsen voor de functie van defensieattaché in de buurlanden.

Belgian Military Review, article 1st October 2021

Download the article

(Only available in Dutch)