Command and Control
dans un environnement COVID

Jean-Baptiste WATELET, Gregory TEULINGKX
& Jeroen VERHAEGHE

De COVID-19-pandemie stuurt ons leven nu al bijna twee jaar in de war. Onze samenleving heeft zich willens nillens aangepast en veel van onze gedragingen zijn veranderd. In verscheidene domeinen zijn nieuwe procedures de norm geworden en ook het militaire beroep is daar niet aan ontsnapt. Drie officieren, onder wie een arts, allen met een gedegen operationele ervaring, analyseren voor ons de gevolgen van dit nieuwe normaal voor de militaire structuren en hun werking.

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Nos sociétés se sont adaptées, bon gré, mal gré, et beaucoup de nos comportements ont changé. Dans de nombreux domaines, de nouvelles procédures sont devenues la norme et le métier militaire n’y a pas échappé. Trois officiers, dont un médecin, tous trois nantis d’une solide expérience opérationnelle, analysent pour nous l’impact de cette nouvelle normalité sur les structures militaires et leur fonctionnement.

Belgian Military Review, article 19 November 2021

Download the article

(Only available in French)