Tout le monde se souvient encore des terribles images d’Afghans désespérés s’accrochant aux avions en train de décoller pour échapper à la violence des talibans qui se rapprochent. Le renversement de la situation politique en Afghanistan a finalement induit une gigantesque opération d’évacuation qui a permis de mettre en sécurité plus de 100 000 personnes. La Belgique a pris part à cette opération et a évacué un peu plus de 1 400 ayants droit. Quel bilan peut-on dresser après cette opération ? Quelles leçons en avons-nous tirées ?

Iedereen herinnert zich nog de verschrikkelijke beelden van hopeloze Afghanen die zich vastklampen aan opstijgende vliegtuigen om te ontkomen aan het geweld van de oprukkende taliban. De ommekeer van de politieke situatie in Afghanistan heeft uiteindelijk geleid tot een reusachtige evacuatieoperatie waarbij meer dan 100 000 personen in veiligheid werden gebracht. België nam eraan deel en evacueerde iets meer dan 1400 rechthebbenden. Welke balans kunnen we na deze operatie opmaken? Welke lessen hebben we hieruit getrokken?

Download the article

(Only available in French)

Belgian Military Review,
article 22 April 2022

Opération Red Kite : bilan et enseignements

Tom BILO, Jean-Christophe DELHAIE
& Tim BOSSELOO

Download the article