De technologische stroomversnellingen van morgen

Johan DE LAERE

De technologie evolueert aan een razendsnel tempo en meerdere technologieën die tot voor kort nog futuristisch en utopisch leken, worden nu stilaan volwassen en zullen toegepast worden in alle domeinen van onze economie, sociale leven en gezondheid, maar ook binnen het militaire domein. Deze technologieën zullen ons de komende twintig jaar in staat stellen om onze machines, medicijnen, computers, communicatiemiddelen en wapens een pak efficiënter in te zetten. Hierdoor veranderen ook de spelregels tijdens militaire operaties.
Al minstens sinds de Tweede Wereldoorlog was het Westen een drijvende kracht achter technologische doorbraken. Vandaag worden de kaarten grondig door elkaar geschud en het risico bestaat zelfs dat we worden voorbijgestoken in bepaalde domeinen. Vooral China lijkt verontrustende ambities na te streven op het gebied van technologie. Het is van essentieel belang dat de westerse landen volledig inzetten op deze technologieën, willen ze hun geopolitieke, economische en militaire positie waarborgen. Zo zal België een actieve rol op zich moeten nemen om haar plaats op het internationale toneel te behouden. Verschillende kansen zullen zich voordoen die we met beide handen zullen moeten grijpen.

La technologie évolue de plus en plus vite et plusieurs technologies considérées il y a peu comme futuristes et utopiques arrivent bientôt à maturité et trouveront leur application dans tous les domaines de notre économie, de notre vie sociale, de notre santé mais aussi dans le domaine militaire. Ces technologies permettront au cours des vingt prochaines années un grand saut en avant au niveau de l’efficacité de nos machines, médicaments, ordinateurs, communications et armements, changeant par là même les règles du jeu lors des opérations militaires.
Depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Occident était le moteur des avancées technologiques. Aujourd’hui, le changement est à l’œuvre et nous risquons même d’être dépassés dans certains domaines, surtout par la Chine qui montre des ambitions inquiétantes dans le domaine technologique. Il sera primordial pour les nations occidentales de s’investir pleinement dans ces technologies afin de maintenir leur position géopolitique, économique et militaire. Parmi elles, la Belgique devra jouer son rôle pour tenir son rang. De nombreuses opportunités se présenteront, qu’il ne faudra pas hésiter à saisir.

Belgian Military Review, article 19 July 2022

Download the article

(Only available in Dutch)