L’avenir en perspective : de la guerre en Ukraine aux conflits futurs. Quel impact pour la Défense ?

De toekomst in perspectief: van de oorlog in Oekraïne naar toekomstige conflicten. Welke impact voor Defensie?

Interview du lieutenant-général Marc Thys, vice-chef de la Défense
Interview met luitenant-generaal Marc Thys, vicechef Defensie

Propos recueillis par Henri Badot-Bertrand et Jo Coelmont

Même si les combats font rage en Ukraine depuis plusieurs mois, il peut paraître prématuré de tirer des enseignements définitifs utiles pour la Défense belge ou d’espérer couvrir tous les aspects du conflit. Malgré les limites méthodologiques inhérentes à toute démarche prospective, le lieutenant-général Marc Thys, vice-chef de la Défense, a accepté de relever le défi et partage son analyse dans une interview.

Ook al zijn de gevechten in Oekraïne al meerdere maanden aan de gang, toch is het misschien voorbarig om definitieve lessen te trekken die nuttig zijn voor de Belgische Defensie of te hopen alle aspecten van het conflict te doorgronden. Ondanks de methodologische beperkingen die inherent zijn aan elke prospectieve aanpak, nam luitenant-generaal Marc Thys, vicechef van Defensie, de uitdaging aan om zijn analyse toe te lichten in een interview.

Belgian Military Review, article 7 July 2022

Download the article