Christophe DE HEMPTINNE

Luitenant-Kolonel stafbrevethouder

Directeur van het Departement Hoge Studies van Defensie

Biografie

Op 24 juli 1963 ziet luitenant-kolonel stafbrevethouder Christophe de Hemptinne het levenslicht in Leuven. Hij begint zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire School in 1981, bij de 136ste promotie Polytechniek, waar hij in 1986 de titel van burgerlijk ingenieur in de specialiteit bewapening en ballistiek behaalt. Hij voltooit zijn opleiding tot artillerieofficier aan de Veldartillerieschool in 1987, alvorens hij zich bij het17de regiment rijdende artillerie (17RA), gelegerd te Altenrath (Belgische Strijdkrachten in Duitsland – BSD), voegt. Daar bekleedt hij eerst de functie van batterij-schootsofficier, nadien die van bataljon-schootsofficier en adjunct-operatieofficier.

Na zijn terugkeer in België, in 1989,leidt luitenant de Hemptinne gedurende drie jaar de informaticasectie van de Algemene Dienst Inlichtingen (SGR).

Vervolgens krijgt kapitein de Hemptinne in 1992 het commando van de B-batterij van het 18de regiment rijdende artillerie (18RA) in Brasschaat, tot zijn ontbinding in 1993, bij gebrek aan nieuwe rekruten door de opschorting van de dienstplicht. Daarna vervult hij de functie van adjunct-operatieofficier. Enkele maanden later vervoegt hij het studiebureau van de Artillerieschool in Brasschaat. Daar krijgt hij de kans om mee te werken aan verschillende technische projecten in de hoedanigheid van projectofficier, onder meer voor de aankoop van de getrokken artilleriestukken (105 mm LG1 MkII) van GIATIndustries, van de stuks gyroscopen en de GPS-ontvangers voor de veldartillerie. In die periode volgt hij ook de vorming voor kandidaat-hoofdofficieren aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).

In 1998 wordt commandant de Hemptinne overgeplaatst naar de staf van de landmacht (St LM) in Evere, waar hij de functie van adjunct-hoofd Projecten en Programma’s binnen de divisie Plans en Programma’s (GSP) bekleedt.

In 2000-2001 neemt majoor de Hemptinne deel aan de hogere stafopleiding en ontvangt hij het hogere stafbrevet (SBH) met de 115de divisie.

Daarna keert hij terug naar de divisie Plans en Programma’s van de St LM als adjunct veldartillerie in de sectie Studies.

Door de grondige herstructurering van de Defensiestaf komt majoor SBH de Hemptinne begin 2002 terecht bij het pas opgerichte stafdepartement Strategie (ACOS Strat), waar hij zich op de plannen met betrekking tot de gevechtsondersteunende landcapaciteiten toelegt. Daarenboven vertegenwoordigt hij België in de internationale vergaderingen van de groep FINABEL Foxtrot en van de land groups 4 en 6 van de NAVO.

Medio 2004 treedt hij in dienst van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de NAVO (BELOTAN), waar hij de permanente vertegenwoordiger adviseert op het gebied van proliferatie van massavernietigingswapens en civiele noodplanning en vervolgens – als adjunct-militair raadgever – inzake defensieplanning en -beleid,opvolging van militaire operaties van de NAVO en partnerschappen.

In 2008 keert luitenant-kolonel SBH de Hemptinne terug naar ACOS Strat, waar hij het bureau NAVO leidt en, eind 2009,de relationship manager voor de NAVO wordt en instaat voor de voorbereiding, de coördinatie en de supervisie van alle politiek-militair-strategische dossiers tussen de Defensiestaf en de NAVO.

Begin 2012 gaat hij aan de slag bij de voorzittervan het directiecomité van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken als halftijds verbindingsofficier voor Defensie. De rest van de tijd is hij syntheseofficier voor de divisie Defensiebeleidbij ACOS Strat.

In maart 2013 wordt luitenant-kolonel SBH de Hemptinne overgeplaatst naar de Permanente Militaire Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie,waar hij in de hoedanigheid van adviseur van de permanente militaire vertegenwoordiger belast is met de politiek-militaire opvolging van de meeste defensiegebonden dossiers bij hetPolitiek en Veiligheidscomité(PSC), de Politiek-Militaire Groep(PMG) en het Europees Defensieagentschap (EDA).

Op 1 juli 2016 wordt hij ten slotte directeur van het Departement Hoge Studies van Defensie (HSD) in het KHID en de Belgische faculteitsadviseur voor het European Security and Defence College (ESDC).

Hij woont met zijn echtgenote en hun vijf kinderen, drie dochters en twee jongens, in Brussel.