Geert DEGRAEN

Kolonel stafbrevethouder, ir.

Directeur van het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie

Biografie

Geert Degraen werd geboren op 20 januari 1970 te Bilzen.

Vanaf 1985 studeert hij aan de Koninklijke Cadettenschool te Lier en in 1988 wordt hij toegelaten tot de 143ste promotie Polytechniek aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Na zijn opleiding wordt hij tewerkgesteld als commandant van het peloton Onderhoud Materieel en Voertuigen van het 97ste bataljon Logistiek te Olen om vervolgens te muteren naar de 230ste compagnie Materieel in Grobbendonk respectievelijk als commandant van het peloton Onderhoud Materieel en als technisch officier. In deze periode zal hij voor de eerste maal deelnemen aan een buitenlandse opdracht: BELUGA 4 in Bosnië.

In mei 1999 wordt hij bij de stafdivisie Logistieke Steun aangesteld als materieelbeheerder wielvoertuigen van de landmacht, waarna hij in 2002 muteert naar het 99ste bataljon Logistiek om deel te nemen aan BELUROKOS 9 in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Na het beëindigen van zijn Vorming voor Kandidaat Hoofdofficieren, vervoegt hij het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) te Rocourt als chef van het bureau Expertise. Hier is hij belast met het configuratiebeheer van het rollend materieel van Defensie, alsook de uitvoering van technische studies en de ontwikkeling van prototypes voor diverse voertuigen. In deze periode neemt hij deel aan diverse evaluatiecommissies voor de aankoop van nieuwe voertuigen (commerciële voertuigen, vrachtwagens 8T, containertransporteurs ALC, commandovoertuigen LMV, enz.).

Met deze ervaring verhuist hij begin 2005 als projectofficier voor het dossier AIV (armoured infantry vehicle) naar de sectie Land Systems van de divisie Systemen van de algemene directie Material Resources in Evere en wordt hij, na aankoop, materieelbeheerder van de Piranha voertuigen.

Tijdens het academiejaar 2008-2009 volgt hij de Hogere Stafopleiding aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie te Brussel en keert hij vervolgens terug naar het CC R&A om er achtereenvolgens de functie compagniecommandant van de Technische Staf en directeur van het Technisch Departement uit te oefenen. Hier is hij verantwoordelijk voor de planning en de aansturing van de verschillende business units van het Technisch Departement, die instaan voor de testen en het onderhoud op industrieel niveau van de bewapening, munitie, optiek en voertuigen en voor de ontwikkeling van diverse prototypes en hun serieproductie.

In augustus 2015 neemt zijn loopbaan, voornamelijk gewijd aan voertuigen, een wending als hij muteert naar de ondersectie Individual Support Systems van de sectie Steunsystemen van de divisie Systemen van de algemene directie Material Resources.

Begin 2019 wordt hij voor enkele maanden chef van de sectie Steunsystemen van de divisie Systemen van de algemene directie Material Resources om vanaf 15 mei 2019 de functie van directeur van het CC R&A op te nemen.

Sinds december 2022 is hij directeur van het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

In 2001 trouwde hij met Nancy Vansteenhuyse (1969 – †2018) en is hij de trotse (stief)vader van twee zonen, Nico (1994) en Jarno (2002).