Jo HEYLENS

Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder

Directeur van het Departement Hoge Studies van Defensie

Biografie

Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens is geboren op 12 september 1970 in Zottegem. Na zijn middelbare studies aan het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke en na een jaar in de afdeling “Intermachten” van de Koninklijke Cadettenschool in Lier, vervoegt hij in 1989 de 129ste Promotie “Alle Wapens” van de Koninklijke Militaire School. Eind 1993 studeert onderluitenant van het vliegwezen Heylens af als licentiaat in de militaire en luchtvaartwetenschappen. Na zijn academische opleiding wordt hij tewerkgesteld in de 23ste Logistieke Wing in Zellik als commandant van het smaldeel Verdediging en Steun.

Eind 1995 wordt hij toegewezen aan het Air Traffic Control Center (ATCC) in Semmerzake (Gavere) waar hij de functies van commandant van de Flight Actieve Verdediging en vervolgens van de Flight Support bekleedt.

In 1999 muteert hij naar de divisie Personeel van de Generale Staf in Evere, waar hij eerst verantwoordelijk is voor de organisatiecultuur en later voor de informatieverspreiding van personeelsgerelateerde materies.

In 2002 gaat hij over naar de divisie Beleidsvoorbereiding van de algemene directie Human Resources (DGHR) in Neder-Over-Heembeek waar hij de functie van chef ondersectie Levenskwaliteit opneemt. Vanaf 2003 is hij verantwoordelijk voor het vakbondsbeleid bij Defensie en is hij ook secretaris van de onderhandelings- en overlegcomités voor het militaire en civiele personeel van Defensie. Tussendoor volgt hij verschillende postacademische cursussen zoals “Expert Class in Human Resources Management” (Antwerp Management School) en “Personeelsmanagement bij de overheid” (KU Leuven).

Na het slagen voor de Vorming voor Kandidaat–Hoofdofficieren (VKHO) aan de Koninklijke Militaire School keert hij midden 2006 terug naar DGHR als beheerder van de officieren Luchtmacht NVP.

In de zomer van 2007 wordt hij op het kabinet van de minister van Defensie (minister Flahaut) als attaché tewerkgesteld op het administratief en technisch secretariaat waar hij verantwoordelijk is voor de dienstreizen, het protocol, eervolle onderscheidingen en contacten met parastatalen. Vanaf 21 december 2007 oefent hij dezelfde functie uit voor minister De Crem.

In december 2008 wordt hij de militair assistent van de minister van Defensie (MoD) en hoofd van de afdeling Communicatie en Protocol van het kabinet van de MoD. In die functie heeft hij een rijke ervaring opgedaan in internationale, diplomatieke en politieke kringen tijdens vele tientallen binnen- en buitenlandse zendingen en bezoeken (90 landen).

In oktober 2014 gaat luitenant-kolonel Heylens over naar COMOPSAIR als commandant van de divisie Imago en Publieke Relaties.

Van augustus 2015 tot juli 2016 volgt hij de Hogere Stafopleiding aan het Defensiecollege in Brussel waar hij afstudeert als master in de politieke en militaire wetenschappen. Nadien keert hij als stafbrevethouder terug naar COMOPSAIR-IPR tot eind februari 2019.

Op 7 maart 2019 wordt hij aangesteld als korpscommandant van het ATCC in Gavere-Semmerzake. In het kader van het efficiënte gebruik van de luchtverkeersleidingsdiensten en de synergie met skeyes, verhuist hij op 2 december 2019 samen met zijn eenheid naar de site van skeyes in Steenokkerzeel.

In januari 2020 wordt hij de programmamanager verantwoordelijk voor het creëren van civiel-militaire synergie tussen skeyes en Defensie. Daarnaast heeft hij zich ingezet om een nieuwe militaire herbestemming te bewerkstelligen voor de kazerne van Gavere Semmerzake zodat er nog een militaire aanwezigheid in Oost-Vlaanderen is. Hij is tevens voorzitter van het organiserend comité van het galabal van de Luchtmacht.

Op 10 oktober 2022 wordt kolonel Heylens directeur van het departement Hoge Studies van Defensie aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Jo Heylens heeft twee dochters, Laura (26) en Celine (23), en woont samen met zijn echtgenote Ann De Smet in Zottegem (Sint-Goriks-Oudenhove).