Vincent PEREMANS

Kolonel, ir.

Strategy and Policy Development

Biografie

Vincent Peremans studeert in 1989 af als burgerlijk ingenieur aan de Koninklijke Militaire School (139e promotie Polytechniek). De acht daaropvolgende jaren is hij als officier werkzaam in verschillende logistieke eenheden van de landcomponent. Van 1995 tot 1996 neemt hij deel aan de operatie UNPROFOR in voormalig Joegoslavië.

In juni 1998 beslist hij om deel uit te maken van het reserveofficierskader en wordt hij aangesteld als raadgever bij het federale ministerie van Ambtenarenzaken, waar hij deelneemt aan de projecten bug de l’an 2000 en Admi-EURO (invoering van de euro bij de overheidsdiensten). Vanaf 1999 is hij ook lid van de GEN (Gewestelijk Expresnet) taskforce.

In februari 2002 wordt hij benoemd tot directeur van het Ministerie van het Waalse Gewest. Hij staat er in voor het digitaliseringsproject van de gewestelijke administratie (Wall-on-line).

Van juli 2004 tot december 2015 is hij adjunct kabinetschef, vervolgens kabinetschef van verschillende ministeries van de Waalse regering. Tegelijkertijd is hij van oktober 2010 tot december 2015 schepen van de gemeente Nassogne. Van 2014 tot 2017 neemt hij het voorzitterschap op van de raad van bestuur van Viapass.

Na zijn benoeming door de Waalse regering eind 2015, oefent Vincent Peremans van januari 2016 tot januari 2023 het mandaat uit van administrateur-generaal van de Waalse transportmaatschappij Société régionale wallonne du Transport (SRWT), dat in 2019 omgedoopt werd tot “OTW”, beter bekend onder de commerciële naam “TEC”.

Naast zijn carrière als burger, zette kolonel Vincent Peremans ook zijn militaire loopbaan verder als reservist, met onder meer de deelname aan operatie ISAF in Afghanistan van 2013 tot 2014.

In februari 2023 vervoegt hij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) om bij te dragen aan de implementatie van de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS).