Directie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Kolonel van het vliegwezen
stafbrevethouder, ir.
Filip BORREMANS
Directeur-generaal


Luitenant-Kolonel
stafbrevethouder
Christophe DE HEMPTINNE
Directeur van het departement
Hoge Studies van Defensie

Vacant
Directeur van het departement
Producties, Publieke Relaties
en Steun

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Deze Raad bepaalt het beleid van het Instituut en rapporteert aan de Minister van Defensie. De Raad stelt de strategie op en bepaalt en evalueert het onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie.
De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bepaald in het Ministerieel Besluit van 20 januari 2014.
De voorzitter, de vice-voorzitters en de leden vanuit de burgermaatschappij werden aangeduid met het Ministerieel Besluit van 17 april 2014.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is Generaal-Majoor o.r. Albert Husniaux.

Generaal-majoor v/h Vlw o.r. Albert HUSNIAUX, Voorzitter
Graaf Paul BUYSSE, Vice-voorzitter
Luitenant-generaal o.r. Frédéric VANDINGENEN, Vice-voorzitter
De heer Jamil ARAOUD
Ambassadeur Hugues CHANTRY
Luitenant-generaal Jean-Paul CLAEYS
Luitenant-generaal Rudy DEBAENE
Ererector professor Bruno DELVAUX
Divisieadmiraal Yves DUPONT
Professor Derrick GOSSELIN
Geneesheer Generaal-majoor Pierre NEIRINCKX
De heer Marcel ONGENA
Divisieadmiraal Wim ROBBERECHT
Generaal-majoor Marc THYS
Generaal-majoor Vlieger Frederik VANSINA
Ererector professor Marc VERVENNE

Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité, samengesteld uit wetenschappers en onderzoeksdirecteurs, verzekert het wetenschappelijk niveau van het onderzoek van Defensie. Het stelt evaluatiemethodes en onderzoeksobjectieven voor. Het neemt deel aan het opstellen van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (rangschikking en selectie van de onderzoeksprojecten) en evalueert de uitvoering ervan.
De samenstelling van het Wetenschappelijk Comité wordt eveneens bepaald in het Ministerieel Besluit van 20 januari 2014.
De voorzitter, de vice-voorzitters en de leden werden aangeduid via het Ministerieel Besluit van 17 april 2014.
De huidige voorzitster van het Wetenschappelijk Comité is Mevrouw Marie-José Simoen.