Composite Special Operations Component Command

Bart VERBIST

In december 2020 werd het C-SOCC (Composite Special Operations Component Command) operationeel verklaard. Militairen van België, Nederland en Denemarken maken samen deel uit van dit hoofdkwartier, een uniek samenwerkingsverband dat navolging kent en als voorbeeld dient voor andere regionale samenwerkingsverbanden.
Dit artikel bespreekt de structuur, samenstelling en opdracht van het C-SOCC evenals de opportuniteiten die het biedt voor de transformatie van de Belgische SOF.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 25 augustus 2021

Het artikel downloaden