De defensieattaché in Europa:
een facilitator in het kader van bilaterale,
regionale en multilaterale samenwerking

Geert LEEMAN

Internationale defensiesamenwerking in al haar vormen (bilateraal, regionaal en multilateraal) vormt een steeds belangrijkere hefboom om de nationale strategische doelstellingen binnen het domein van defensie te realiseren. Kolonel SBH Geert Leeman, defensieattaché bij de Belgische ambassade in Den Haag, laat ons kennismaken met zijn rol en de onmiskenbare stap vooruit in de samenwerking met onze voornaamste partners die werd gezet door het openstellen van nieuwe plaatsen voor de functie van defensieattaché in de buurlanden.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 1 oktober 2021

Het artikel downloaden