Zal Defensie onderaan de lijst staan van een relanceplan en ook daarna?
Wat is de werkelijke waarde van het beruchte taboe-criterium van de 2% van het BBP?
Welke zijn de determinanten voor een reëel begrotingsbeleid voor Defensie?
Deze vragen beantwoorden, staat hier centraal.

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

Belgisch Militair Tijdschrift,
article 16 juli 2021

Comment vacciner le budget de la Défense ?

Wally STRUYS

Het artikel downloaden