Operations and training: a look at the core business

Interview with Vice-Admiral Wim ROBBERECHT, Assistant Chief of Staff Operations and Training

by Jo COELMONT and Bertrand HAYEZ

Defensie dient permanent klaar te staan om zo efficiënt mogelijk, maar steeds doeltreffend haar opdrachten en taken uit te voeren. Haar sleutelopdrachten bestaan erin bij te dragen aan collectieve defensie en collectieve veiligheid via crisismanagementoperaties alsook het beschermen van de Belgische onderdanen wereldwijd. Operationele output is essentieel om deze effecten te bereiken.

Nog voor viceadmiraal Wim Robberecht zijn functie als Assistant Chief of Staff Operations and Training neerlegde om de leiding op te nemen van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid was hij ingegaan op de vraag om in een interview aan het Belgisch Militair Tijdschrift toelichting te geven over de lessen die dienen getrokken te worden uit de vele opdrachten die Defensie de afgelopen decennia heeft uitgevoerd en de uitdagingen toe te lichten waarvoor we nu staan om ook in de toekomst steevast succes te behalen.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 4 november 2021

Het artikel downloaden

© Sedeyn Ritchie