De technologische stroomversnellingen van morgen

Johan DE LAERE

De technologie evolueert aan een razendsnel tempo en meerdere technologieën die tot voor kort nog futuristisch en utopisch leken, worden nu stilaan volwassen en zullen toegepast worden in alle domeinen van onze economie, sociale leven en gezondheid, maar ook binnen het militaire domein. Deze technologieën zullen ons de komende twintig jaar in staat stellen om onze machines, medicijnen, computers, communicatiemiddelen en wapens een pak efficiënter in te zetten. Hierdoor veranderen ook de spelregels tijdens militaire operaties.
Al minstens sinds de Tweede Wereldoorlog was het Westen een drijvende kracht achter technologische doorbraken. Vandaag worden de kaarten grondig door elkaar geschud en het risico bestaat zelfs dat we worden voorbijgestoken in bepaalde domeinen. Vooral China lijkt verontrustende ambities na te streven op het gebied van technologie. Het is van essentieel belang dat de westerse landen volledig inzetten op deze technologieën, willen ze hun geopolitieke, economische en militaire positie waarborgen. Zo zal België een actieve rol op zich moeten nemen om haar plaats op het internationale toneel te behouden. Verschillende kansen zullen zich voordoen die we met beide handen zullen moeten grijpen.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 19 juli 2022

Het artikel downloaden