La réforme de la division Services d’assistance religieuse et
morale de la Défense : vers une authentique renaissance ?

Tatiana LETOVALTSEVA

Het professionaliseringsproces binnen de organisatie en de steeds complexere operationele omgeving vormen twee grote uitdagingen voor de Belgische Defensie sedert het einde van de Koude Oorlog. Op alle niveaus en in alle bedrijfstakken heeft Defensie zich moeten aanpassen en ingrijpende veranderingen moeten ondergaan om in de pas te blijven lopen met de evolutie van de interne en externe behoeften van de organisatie, rekening houdend met de beperkte middelen die ze van de regering kreeg toegekend.
Ook de divisie Diensten voor Religieuze en Morele Bijstand (DRMB), bestaande uit zowel katholieke, protestantse en joodse aalmoezeniersdiensten als de humanistische dienst, moest op de kar springen, zij het erg laat. Pas rond 2016 ondernam de dienst (nu een divisie) de eerste stappen richting een eigen identiteit en functionele transformatie.
In dit artikel worden voor het eerst de hoofdlijnen van het hervormingsproject van de DRMB geschetst alsook de huidige stand van zaken, de vooruitzichten en de uitdagingen die de divisie nog te wachten staat.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 28 oktober 2022

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)