Missie B-FAST Kirikhan:
relaas van een uroloog in rampgebied

Nicolaas LUMEN

Turkije vroeg officieel om medische hulp voor de plaatselijke bevolking om de druk op de bestaande Turkse ziekenhuizen te verlichten. Daarop stuurde België een verkenningsploeg van B-FAST (Belgian First Aid Support Team) om in te schatten in welke mate een veldhospitaal zou kunnen bijdragen aan de lokale gezondheidszorg. B-FAST is een overheidsdienst waarin onder andere de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en het Ministerie van Defensie actief zijn.
Vijf dagen na de aardbeving startte België met de oprichting van een veldhospitaal, net naast het verwoeste ziekenhuis van Kirikhan (provincie Hatay, een van de armste regio’s in Turkije waar zich ook een groot aantal Syrische vluchtelingen bevinden).

La Turquie a officiellement demandé une aide médicale à destination de la population locale afin de soulager les hôpitaux turcs existants. En réponse, la Belgique a envoyé une équipe de reconnaissance de B-FAST (Belgian First Aid Support Team) pour évaluer dans quelle mesure un hôpital de campagne pourrait contribuer aux soins de santé locaux. B-FAST est une agence gouvernementale qui regroupe les services publics fédéraux de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Santé publique et le ministère de la Défense.
Cinq jours après le tremblement de terre, la Belgique a commencé à installer un hôpital de campagne, juste à côté de l’hôpital dévasté de Kirikhan (province de Hatay, l’une des régions les plus pauvres de Turquie qui accueille également un grand nombre de réfugiés syriens).

Belgian Military Review, article 15 September 2023

Download the article

(Only available in Dutch)