Si vis pacem para bellum
Interview de l’amiral Michel Hofman, chef de la Défense
Interview met admiraal Michel Hofman, chef Defensie

Propos recueillis par Jo Coelmont et Philippe Dohet-Eraly

Dans un contexte géopolitique international particulièrement troublé et inquiétant, l’amiral Michel Hofman, chef de la Défense, souligne les risques majeurs qui menacent notre sécurité et les défis de taille que nous devons affronter. Il met en avant une ligne directrice claire et préconise un certain nombre de mesures à prendre à court et moyen terme pour adapter les plans et renforcer nos capacités en vue de rendre notre défense plus robuste et plus résiliente. La culture de la résilience dépasse de loin la seule Défense : elle concerne l’ensemble de la société et implique une responsabilité à tous les niveaux de pouvoir.

In een bijzonder woelige en verontrustende internationale geopolitieke context wijst admiraal Michel Hofman, chef Defensie, op de grote risico’s die onze veiligheid bedreigen en de aanzienlijke uitdagingen waar we voor staan. Hij schuift een duidelijke richtlijn naar voren en pleit voor enkele maatregelen op korte en middellange termijn om de plannen aan te passen en onze capaciteiten te versterken met als doel onze defensie robuuster en veerkrachtiger te maken. De ontwikkeling van weerbaarheid gaat veel verder dan Defensie alleen: het gaat de hele maatschappij aan en houdt verantwoordelijkheid in op elk bestuursniveau.

Belgian Military Review, article 24 May 2024

Download the article

(Only available in Dutch & French)