Waarom ons veiligheidsbeleid rond kritieke maritieme infrastructuur nood heeft aan een inhaalbeweging

Thomas LAMBERT

Onze maatschappijen zijn grotendeels afhankelijk van voornamelijk onderzeese data- en energie infrastructuur die onze landen en continenten met elkaar verbindt. De kwetsbaarheid die hiermee gepaard gaat, heeft veel te weinig aandacht gekregen. De toenemende maritieme assertiviteit van Rusland rond deze infrastructuur biedt ons de mogelijkheid om zich met de nodige ernst over deze kwestie te buigen. De Belgische marine moet hier zeker een rol opnemen. Enkele aanbevelingen voor “quick wins” of “snelle verbeteringen”.

Nos sociétés dépendent dans une large mesure des infrastructures énergétiques et informatiques majoritairement sous-marines qui relient nos pays et nos continents. La vulnérabilité qui en a résulté a reçu beaucoup trop peu d’attention. L’assertivité maritime croissante de la Russie autour de ces infrastructures nous offre l’occasion de nous pencher sérieusement sur cette question. La marine belge doit certainement jouer un rôle à cet égard. Quelques recommandations pour la mise en place de « quick wins », ou « améliorations rapides ».

Belgian Military Review, article 2 February 2024

Download the article

(Only available in Dutch)