Neem economische veiligheid op in de Europese én Belgische veiligheidsarchitectuur

Victor DE DECKER

De Europese Commissie werkt aan een economische veiligheidsstrategie om een antwoord te bieden op geo-economische uitdagingen waarmee het worstelt.
Een grondige analyse van de kwetsbaarheden en opportuniteiten, de ontwikkeling van een Nationale Economische Veiligheidsstrategie binnen de Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) en een toegenomen interfederale coördinatie van economisch veiligheidsbeleid dringen zich op om het thema een plek te geven waar het behoort: binnen de nationale veiligheidsarchitectuur.

La Commission européenne travaille à une stratégie de sécurité économique afin de répondre aux défis géoéconomiques auxquels elle est confrontée.
Une analyse approfondie des vulnérabilités et des opportunités, le développement d’une stratégie nationale de sécurité économique dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité (SNS) et une coordination interfédérale accrue de la politique de sécurité économique sont autant d’éléments qui incitent à donner à ce thème la place qui lui revient : une intégration au sein de l’architecture nationale de sécurité.

Belgian Military Review, article 8 May 2024

Download the article

(Only available in Dutch)