Bezoek, 20 mei 2022

Op 20 mei kregen de auditoren van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie een inkijk in de Belgische inlichtingendiensten, met name de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV, of de militaire inlichtingendienst) en de Veiligheid van de Staat (VSSE, of de burgerlijke inlichtingendienst), alsook de dienst die verantwoordelijk is voor hun controle: het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (beter bekend onder de naam “Comité I”). Deze ontmoeting vond plaats in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere. De dag werd ingeluid met een gezamenlijke presentatie van viceadmiraal Wim Robberecht, hoofd van de ADIV, en mevrouw Francisca Bostyn, administrateur-generaal (a.i.) van de VSSE, gevolgd door een vragenronde met de auditoren. Beiden gingen met een zeer open geest de gesprekken aan en legden de nadruk op het belang van de nauwe samenwerking tussen de twee diensten. Vervolgens woonden de auditoren meerdere uiteenzettingen bij over de begrippen IMINT, GEOINT, SOCMINT, “fake news” – of meer bepaald desinformatie –, cybernetica en de dreigingen en opportuniteiten die ermee gepaard gaan en, ten slotte, de controlemechanismen voor de bijzondere inlichtingenmethoden.

Sessie 2020-2021