Privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) kan persoonsgegevens over u verwerken,
wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt aan het KHID bij het invullen van een contactformulier op zijn website. Het KHID kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam,
  • uw nationaliteit,
  • uw organisatie,
  • uw titel of militaire rang,
  • uw functie,
  • uw adresgegevens,
  • uw telefoonnummer,
  • uw e-mailadres,
  • uw IP-adres.

Waarom heeft het KHID gegevens nodig?

Het KHID verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) op de hoogte te houden van zijn activiteiten en publicaties als u daarom verzoekt.
Daarnaast kunnen wij u ook per e-mail op de hoogte houden van activiteiten van KHID-partners als u daarom verzoekt.

Hoe lang bewaart het KHID gegevens?

Het KHID bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Het KHID verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Het gebruik van cookies

De website van het KHID maakt gebruik van cookies. Er worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het KHID maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar irsd-khid@mil.be of gebruik maken van het formulier op onze website. Het KHID zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het KHID neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door het KHID verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen echter steeds via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 20 mei 2018.
U kan het KHID als volgt bereiken:
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Campus Renaissance (CaRe)
Renaissancelaan 30
1000 Brussel
irsd-khid@mil.be
02/441.44.46