Hoge Studies van Defensie

De belangrijkste opdracht van het Departement Hoge Studies van Defensie (HSD) is het organiseren of bijdragen aan de organisatie van vormingen op het gebied van veiligheid en defensie bestemd voor Belgische of buitenlandse senior managers van Defensie, overheidsdiensten en het maatschappelijk middenveld. Deze vormingen kunnen een nationaal of Europees karakter hebben en hun doel is tweeledig: enerzijds het ontwikkelen van een defensie spirit en het vergroten van het bewustzijn van veiligheidsuitdagingen en actuele geopolitieke vraagstukken; anderzijds, het geleidelijk aan in de loop der jaren opbouwen van een breed netwerk op hoog niveau tussen de sectoren die zich bezighouden met veiligheids- en defensiekwesties.

Momenteel worden er door het departement jaarlijks twee vormingen georganiseerd in partnerschap met het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Egmont :

Het departement vertegenwoordigt ook het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in de Executive Academic Board (EAB) van het ESDC. Het is in deze context dat het departement de opportuniteit van nieuwe vormingen onderzoekt, in samenwerking met het ESDC, het Egmont Instituut en andere Europese partners.

Tenslotte beheert het departement, in samenwerking met de Athena vereniging, het ledenbestand van HSVD-alumni en ondersteunt het de vereniging bij het organiseren van evenementen voor alumni.