Defence, Industry and Research Strategy (DIRS)

De DIRS beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis die:

  • bijdraagt tot de ondersteuning van het nationale veiligheids- en defensiebeleid en tot het versterken van de strategische autonomie van de EU;
  • België positioneert als een relevante, betrouwbare en competitieve technologische partner in de Europese en trans-Atlantische capacitaire ontwikkeling;
  • in kritische domeinen de nodige nationale autonomie garandeert op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische expertise en industriële capaciteit;
  • de nodige economische en maatschappelijke return genereert in de vorm van kennis, en in militaire en civiele technologieën voor tweevoudig gebruik (dual‑use).

Om de Belgische DTIB duurzaam te versterken zullen de volgende principes gehanteerd worden: het informeren van stakeholders, het faciliteren en ondersteunen van het partnerschap tussen de overheid, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en onderzoekscentra, het optimaal beheren om waardeketens te creëren en het beschermen alsook verankeren van het economische en maatschappelijke potentieel.