Focusgebieden

Als instelling verantwoordelijk voor het Belgische Defensiebeleid rond wetenschappelijk en technologisch onderzoek heeft het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie focusgebieden gedefinieerd om de R&T (Research en Technologie) en de daaruit voortvloeiende R&D (Research en Development) beter op te lijnen in overeenstemming met de geplande capaciteiten en prioriteiten van het Belgische Ministerie van Defensie.
Deze focusgebieden kwamen tot stand na uitvoerige consultaties met de belanghebbende partijen binnen Defensie, op basis van een benchmark met internationale organisaties zoals de NAVO en de EU, alsook met verschillende partnerlanden en Europese onderzoeksinstituten.
Om het toenemende belang van ruimtevaarttechnologie en energietransitie te benadrukken, werden deze gebieden toegevoegd of aanzienlijk uitgebreid.

/nl/wetenschap-technologie/