Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie

Het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie (WTOD) wordt geleid door de directeur WTOD. Dit departement is gestructureerd volgens vier secties, namelijk: het beheer van de wetenschappelijke en technologische sleuteldomeinen, het onderzoek in samenwerkingsverband, de valorisatie van het onderzoek en budgetbeheer:

Het beheer van drie wetenschappelijke en technologische sleuteldomeinen die bepaalde focusgebieden samenbrengen, transversaal doorheen het programma van Defensie en het onderzoek in samenwerkingsverband, met name:

  • het domein DAP: verwerving en behandeling van gegevens;
  • het domein MSP: mobiliteit, systemen en bescherming;
  • het domein HFM: menselijke factoren en geneeskunde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het departement WTOD via het e-mailadres:
irsd-khid-wtod-srt@mil.be

Collaboratief onderzoek:
Stimuleren van de samenwerking in het kader van internationale onderzoeksprogramma’s
De “International Collaborative Research Advisor” (ICRA) heeft als opdracht, gezien het toenemende belang van internationale samenwerking, vooral op Europees niveau, de deelname van universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie aan deze programma’s te stimuleren en te faciliteren. Voor alle informatie of vragen in dit verband kunt u contact opnemen met de heer Pierre De Man (Pierre.deman2@mil.be, 02/441 42 71).

Coördinatie op nationaal vlak
Het departement WTOD streeft naar actieve samenwerking met autoriteiten bevoegd op het vlak van onderzoek en ontwikkeling op federaal en regionaal niveau, met respect voor eenieders bevoegdheden. Momenteel is het aanspreekpunt voor dit aspect de directeur WTOD (irsd-khid-wtod-dir@mil.be).

Valorisatie van het onderzoek:
Het is de missie van deze sectie om de resultaten van het Defensieonderzoek te valoriseren om zo het potentieel voor Defensie te optimaliseren, en tevens het creëren van meerwaarde op maatschappelijk en economisch vlak mogelijk te maken.

Voor het financieel beheer van het onderzoeksprogramma Defensie beschikt de afdeling over een sectie synthese en budget.