Stages in het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Wij danken u voor uw interesse in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID). Wij bieden regelmatig de mogelijkheid aan om een stage te lopen aan het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD).

Het SCVD biedt een uitwisselingsplatform aan tussen veiligheids- en defensie-experten en de burgermaatschappij. Dit gebeurt onder andere door de organisatie van conferenties en colloquia, maar ook door het aanbieden van stageplaatsen. De objectieven en modaliteiten van de stage, het gewenste profiel en hoe men dient te solliciteren worden hieronder uitgelegd.

Objectieven van de stage

De stagiair verricht onderzoek in het kader van veiligheids- en defensieproblemen.

Het onderwerp van dit onderzoek en de onderzoeksvraag voor dit onderzoek worden in onderling overleg tussen de stagiair en de directeur van het SCVD vastgelegd. Enerzijds kadert dit onderzoek binnen de objectieven/projecten vastgelegd in het jaarlijks onderzoeksprogramma van het SCVD en anderzijds houdt het rekening met de persoonlijke interessedomeinen van de stagiair en eventueel bijkomende wensen uitgedrukt door de universiteitscoördinator indien het een student betreft die een geaccrediteerde stage loopt (ECTS).

Het onderzoek van de stagiair dient te resulteren in de redactie van een document van maximum 40 pagina’s dat nadien door het SCVD kan gepubliceerd worden in de reeks Focus Papers.

De stagiair kan ook mee betrokken worden in de voorbereiding en de organisatie van één of meerdere conferenties of colloquia van het SCVD.

De stage biedt de mogelijkheid aan de stagiair om haar/zijn:

academische kennis in het domein politieke wetenschappen en internationale relaties verbonden aan veiligheids- en defensieproblemen te verdiepen en uit te breiden;

onderzoekscompetenties door het gebruik van modellen en theorieën verder te ontwikkelen;

redactionele vaardigheden verder te ontwikkelen;

competenties in het domein publieke relaties te ontwikkelen (networking).

Gewenste profiel

Beschikken over een masterdiploma, of student zijn in het laatste master-jaar in politieke wetenschappen of internationale betrekkingen;

Interesse hebben voor veiligheids- en defensieaangelegenheden;

In staat zijn om onderzoeksvragen te formuleren, informatie op te zoeken, te verzamelen en te interpreteren;

Beschikken over redactionele vaardigheden in één van de werktalen van het KHID: Nederlands, Frans of Engels.

Modaliteiten

De duur van elke stage is minimum drie maanden en maximum zes maanden. Dit kan zowel in het eerste als tweede semester van het jaar plaatsvinden. Er wordt geen stage voorzien tijdens de maanden juli en augustus;

Een stage contract wordt opgemaakt door de directeur van het SCVD. Hierin worden de uitvoeringsmodaliteiten vermeld. Complementair hieraan kan er ook een stagedocument bijgevoegd worden door de universiteitscoördinator indien de stagiair een student is in het laatste master-jaar;

Eén van de onderzoekers van het SCVD zal de stagiair coachen gedurende de stage;

Er is geen geldelijke vergoeding voorzien voor de stagiair. De stagiair kan echter gebruik maken van de militaire installaties (sport, horeca, …) en het nodige bureelmateriaal wordt ter beschikking gesteld. Er kan geen logement voorzien worden.

Hoe solliciteren?

De aangeboden stageplaatsen worden gepubliceerd op onze website. Spontane sollicitaties worden niet aanvaard en zullen dus niet gelezen worden.

Publicaties van stagiairs

Le Brésil : un acteur pertinent en Afrique ? Le projet de la Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud (ZOPACAS) : de l’émergence au déclin, Anaïs GEUDENS, Focus Paper 40, Juli 2019

Le « retour » de la Russie en Afrique subsaharienne : sécurité et défense au service de la politique étrangère de Vladimir Poutine, Amandine DUSOULIER, Focus Paper 39, Juli 2019

Présences chinoise et russe en Afrique : différences, convergences, conséquences, Eleftheris VIGNE, Focus Paper 37, Juli 2018

Russia-EU Relations: An Era of Sanction Policy and International (Dis)order, Maarten TOELEN, Focus Paper 36, Januari 2017

Defending Europe: Dual-Use Technologies and Drone Development in the European Union, Raluca CSERNATONI, Focus Paper 35, September 2016

La viabilité des frontières africaines au regard des revendications d’ordre identitaire. Les exemples de Bakassi et de l’Azawad, Déborah GUIDEZ, Focus Paper 34, October 2015

Les Kurdes d’Irak, grands gagnants de la guerre contre l’Etat islamique ? Une analyse à moyen terme, Gauthier Wéry, Focus Paper 33, Augustus 2015

Contacteer het Studiecentrum: cesd-scvd@mil.be