Onderzoeksinstellingen van Defensie van Defensie

De Koninklijke Militaire School

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling voor universitair onderwijs belast met de academische, militaire en fysieke basisvorming van toekomstige officieren, en met de voortgezette vorming van officieren tijdens hun loopbaan bij Defensie.

Ze is ingedeeld in verschillende departementen die elk onderzoek en expertise uitvoeren. Deze worden ondersteund door verschillende laboratoria die zijn uitgerust met geavanceerde faciliteiten.

Militair Hospitaal

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) ondersteunt militaire operaties overal ter wereld met medische specialisten en materieel: van kleine teams tot een veldhospitaal.

Het hospitaal waakt ook over de gezondheid van de militairen, zodat ze geschikt en paraat blijven. Zijn 600 personeelsleden bieden gespecialiseerde verzorging aan in verschillende domeinen. Verder heeft het een expertisecentrum om kandidaat-militairen en specifieke groepen (piloten, duikers of paracommando’s) te onderzoeken en hun fysieke conditie te verbeteren.

Rekening houdend met zijn unieke situatie en de militaire opdrachten biedt het militair ziekenhuis gespecialiseerde geneeskunde aan in een aantal specifieke domeinen. Het betreft voornamelijk de domeinen:

urgentiegeneeskunde en rampengeneeskunde,
acute en chronische behandeling en revalidatie van zware brandwonden,
urgentiegeneeskunde en rampengeneeskunde,
acute en chronische behandeling en revalidatie van zware brandwonden,
heelkundige behandeling en revalidatie van locomotorische aandoeningen,
geestelijke gezondheidszorg met specifieke aandacht voor crisispsychologie,
infectieziekten en reisgeneeskunde,
hyperbare geneeskunde,
expertisegeneeskunde, luchtvaartgeneeskunde en hypobare geneeskunde.

Het is de bedoeling de medische activiteiten rond deze expertisepolen verder uit te bouwen en in een aantal domeinen op nationaal en zelfs Europees vlak een referentiecentrum te blijven of te worden.

Defensielaboratoria – Laboratoires de la Défense

De Defensielaboratoria – Laboratoires de la Défense (DLD) te Peutie bestaan uit meerdere laboratoria die gespecialiseerd zijn enerzijds in de vakgebieden bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia (zogenaamde CBRN) en anderzijds in petroleum- (POL genaamd) en textielproducten.

Als expertise- en competentiecentrum op deze verschillende vakgebieden hebben de DLD als voornaamste opdracht technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan de militaire operaties, zowel in het buitenland als op het Belgische grondgebied.