Raad van Bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

De raad van bestuur is het hoogste orgaan van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De raad bepaalt het beleid van het Instituut en rapporteert aan de minister van Defensie. De raad bepaalt eveneens de strategie inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie en bepaalt en evalueert de onderzoeksprogramma’s van het ministerie van Defensie.
Zoals bepaald in het ministerieel besluit van 20 januari 2014, gewijzigd met het ministerieel besluit van 11 januari 2022, is de Raad van Bestuur evenredig samengesteld uit leden komende vanuit het Ministerie van Defensie en de burgermaatschappij.
De voorzitter, de vicevoorzitters en de leden vanuit de burgermaatschappij werden aangeduid bij het ministerieel besluit van 11 januari 2022.

De samenstelling is als volgt:

Dhr. Dominique DEMONTÉ, Voorzitter
Luitenant-generaal Marc THYS, Vicevoorzitter
Baron Derrick-Philippe GOSSELIN, Vicevoorzitter
Luitenant-generaal Jean-Paul CLAEYS
Luitenant-generaal Frédéric GOETYNCK
Geneesheer luitenant-generaal Pierre NEIRINCKX
Generaal-majoor vlieger Frederik VANSINA
Generaal-majoor Vincent DESCHEEMAEKER
Divisieadmiraal Yves DUPONT
Ambassadeur Hugues CHANTRY
Dhr. Yvan DE MESMAEKER
Dhr. Luc GENNART
Dhr. Jean-François LETULLE
Mevr. Annelies VERSTICHEL
Dhr. Sven BISCOP