Raad van Bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

De raad van bestuur is het hoogste orgaan van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De raad bepaalt het beleid van het Instituut en rapporteert aan de minister van Defensie. De raad bepaalt eveneens de strategie inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie en bepaalt en evalueert de onderzoeksprogramma’s van het ministerie van Defensie.
Zoals bepaald in het ministerieel besluit van 26 juni 2023, is de Raad van Bestuur evenredig samengesteld uit leden komende vanuit het Ministerie van Defensie en de burgermaatschappij.

De samenstelling is als volgt:

In Memoriam
Graaf Buysse (1945 – 2023)
Met het overlijden van graaf Buysse op 30 december 2023 neemt het KHID afscheid van een van zijn meest vooraanstaande bestuurders.
In Memoriam lezen

Mevr. Clarisse RAMAKERS, voorzitter
Luitenant-generaal Vlieger Frederik VANSINA, Vicevoorzitter
Baron Derrick-Philippe GOSSELIN, Vicevoorzitter
Luitenant-generaal THierry ESSER
Luitenant-generaal Frédéric GOETYNCK
Geneesheer luitenant-generaal Pierre NEIRINCKX
Generaal-majoor van het vliegwezen Bernard PHALEG
Luitenant-generaal Vincent DESCHEEMAEKER
Divisieadmiraal Yves DUPONT
Ambassadeur Pol DE WITTE
Dhr. Yvan DE MESMAEKER
Dhr. Luc GENNART
Dhr. Bernard LELOUP
Mevr. Annelies VERSTICHEL
Dhr. Sven BISCOP