Over het Instituut

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Vandaag neemt het RHID twee onderling verbonden rollen op zich, ter ondersteuning van het Ministerie van Defensie en van de Natie. Ten eerste vervult het KHID zijn rol als “denktank” voor veiligheid en defensie door kennis te verdiepen en te verspreiden via de organisatie van conferenties, colloquia en seminaries en de publicatie van papers van onderzoekers. De “Hoge Studies Veiligheid en Defensie”, in de vorm van residentiële seminaries en bezoeken, voorzien in de vorming van hogere kaderleden, zowel uit de defensie- als uit de civiele sector, in deze domeinen, en heeft tot doel de reflectie, het debat en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen. Via nationale en internationale partnerschappen heeft het KHID een uitgebreid netwerk ontwikkeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Als “smart hub” en ‘honest broker’ voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek is het KHID verantwoordelijk voor het beheer en het faciliteren van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie, inclusief de veiligheids- en defensiestudies. Het KHID kijkt er meer dan ooit naar uit om de groei van het Belgisch wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid te bevorderen, de banden tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven in dit perspectief te herstellen en te versterken, en de deelname van België en het Belgische Ministerie van Defensie aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s te bevorderen en te faciliteren.

Geschiedenis

In 1870, at the instigation of King Leopold II, the École de Guerre was founded and located in the premises of the Abbaye de la Cambre in Brussels. Its mission was mainly to educate and train to general staff work Belgian officers having already served several years in their units. In 1908-1909, the École de Guerre moved to the newly built complex of the École militaire near the Parc du Cinquantenaire in the building located along the Avenue de Cortenbergh.
Lees meer, alleen beschikbaar in het Engels.

Geschiedenis van 1830 tot 2006, alleen beschikbaar in het Frans.

Wapenschild

Purperen wapenbord omgeven door een binnenzoom van goud, met een antiek harnas en helm van zilver met twee insgelijks gekruiste lictorenbundels, op een trofee van zes vlaggen van goud, het geheel op een laurierkroon van sinopel; in de schildvoet: een halve bliksem van goud. Boven het wapenbord is de koninklijke kroon. Wapenspreuk: Per Ardua Gradior*, van sabel op een zilveren tekstband met uiteinden van sabel, goud en keel.

*Groeien door de moeilijkheden.