De publicaties van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Les armées face aux changements climatiques : état des lieux et défis à relever pour la Défense belge

Estelle HOORICKX

The Lone Throne of the Middle East Recalibrating Jordan’s Resilience

Didier LEROY

La crise malienne de 2012 :
chronique d’une catastrophe annoncée

Myrto HATZIGEORGOPOULOS

>> Zie vorige Veiligheid & Strategie

The war in Ukraine through the lens of joint functions

Thomas DRIES, Bart LEENDERS, Jason MARCHAL, Gilles MARX & Philip SCHROOTEN

Hervorming van de Reserve: naar een Belgische territoriale home guard?

Luc AUDOORE

Belgische Veiligheid & Veerkracht 2040: welke maatschappelijke middelen mobiliseren?

Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

>> Zie vorige Focus Papers

What Prospects for Palestine
after the War?

Didier LEROY & Chloé BERGER

Hybrid Threats: What are the Challenges for our Democracies
Estelle HOORICKX

7 octobre 2023 : l’attaque perpétrée par le Hamas à partir de la bande de Gaza – Intentions, opérations et implications pour la Belgique et sa Défense

Patrick VERMER

>> Zie vorige e-Notes

Belgian Preparatory Action on Defence Research (PADR) outcome and participation analysis

The military scientific research report 2019

>> Zie alle publicaties Wetenschap & Technologie

Waarom ons veiligheidsbeleid rond kritieke maritieme infrastructuur nood heeft aan een inhaalbeweging, Thomas LAMBERT

Nos bases aériennes face au pendule de l’Histoire, Philippe GOFFIN

Présidence belge du Conseil de l’UE en 2024
Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024

>> Zie alle edities van het Belgisch Militair Tijdschrift