Het Belgisch Militair Tijdschrift

Het Belgisch Militair Tijdschrift is een periodiek informatietijdschrift dat zich richt tot officieren en tot militaire en burgerlijke autoriteiten.

De artikelen vallen inhoudelijk volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. Hun standpunt komt niet noodzakelijk overeen met dat van de militaire overheid. De artikelen worden in principe gepubliceerd in de moedertaal van de auteurs.

Quelle stratégie militaire pour la Belgique
en Afrique de l’Ouest ?

Mélissa CORNELIS

La réforme de la division Services d’assistance religieuse et morale de la Défense : vers une authentique renaissance ?

Tatiana LETOVALTSEVA

La construction d’un Cyber Command

Alexandre DANIEL

The Medical Hub 2030 – What’s in it for you?, Wim VAN DEN BOSSCHE, Marian VAN DEN DRIES, Bart DEWULF & Guido GEBOERS

Sur la route de l’actualisation de la vision stratégique, « a plan STAR is born » : et après?, Bernard PHALEG

De technologische stroomversnellingen van morgen, Johan DE LAERE

L’avenir en perspective : de la guerre en Ukraine aux conflits futurs. Quel impact pour la Défense ?
De toekomst in perspectief: van de oorlog in Oekraïne naar toekomstige conflicten. Welke impact voor Defensie?

Interview du lieutenant-général Marc Thys, vice-chef de la Défense – Interview met luitenant-generaal Marc Thys, vicechef Defensie
Propos recueillis par Henri Badot-Bertrand et Jo Coelmont

Vorige edities

Editie 23, Efficiency and Effectiveness

Editie 22, Operations and training: a look at the core business

Editie 21, La Défense belge, La vision de l’amiral Michel Hofman, Chef de la Défense – Belgische Defensie, De visie van admiraal Michel Hofman, Chef Defensie

Editie 20, Zoom op de Luchtcomponent en de Medische Component

Editie 19, Vous avez dit Stratégie ? Une rencontre avec le général-major Boucké, Sous-chef d’état-major Stratégie de la Défense – U zegt Strategie? Een ontmoeting met generaal-majoor Boucké, Onderstafchef van het stafdepartement Strategie

Editie 18, La Défense belge d’aujourd’hui et de demain – De huidige en toekomstige Belgische Defensie, September 2019

Editie 17, Benelux – samenwerking tussen de landmachten, April 2019

Editie 16, Nieuwe aanpak in het beheer van het personeel, September 2018

Editie 15, Le SOCOM belge voit le jour, December 2017

Editie 14, De toekomst bouwen: welke capaciteiten voor welke Belgische Defensie? – Creatieve samenwerking in de capacitaire projecten van de Marine, Juni 2017

Editie 13, Federale politie. Bruggen slaan tussen veiligheidsactoren – Les attaques terroristes, un nouveau défi pour les disciplines médicales ? – La Défense face aux terrorismes ; paradigme et complexité, December 2016

Editie 12, Op weg naar een nieuw Strategisch Plan, Juni 2016

Editie 11, December 2015

Editie 10, Juni 2015

Editie 9, Human resources à la défense : un grand défi – Marerieel voor defensie net niet de kwadratuur van de cirkel, December 2014

Editie 8, Visie landcomponent 2020 – “Boots on the ground”, Juni 2014

Editie 7, Militair zijn, December 2013

Editie 6, Bruxelles engage l’Europe de la Défense vers plus de solidarité – Interne veiligheid door externe actie ?, Juni 2013

Editie 5, Operationele militaire geneeskunde: Quo Vadis?, December 2012

Editie 4, Juni 2012

Editie 3, Les défis du matériel, December 2011

Editie 2, Stabilisatie van het effectief, Juni 2011

Editie 1, La transformation, December 2010