Politiek onderzoek

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek bij Defensie is onontbeerlijk voor het behoud en de uitbouw van een veiligheidsomgeving voor België en haar partners. Het situeert zich dan ook zowel in een nationaal als internationaal kader, met respect voor de federale en regionale bevoegdheden. Een aantal recente Europese initiatieven, zoals het European Defence Fund (EDF) onderstrepen het toegenomen belang. België heeft zich onder meer geëngageerd, in het kader van PESCO , 2% van haar nationale defensiebudget te besteden aan militair wetenschappelijk en technologisch onderzoek.

Het resultaat moet een hoogstaand en performant wetenschappelijk en technologisch onderzoek zijn, dat wezenlijk bijdraagt tot de objectieven van het bedrijfsplan Defensie, zodat Defensie mee evolueert met de laatste technologische evoluties en zich kan aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Daarnaast zal het onderzoek meehelpen de Belgische defensie-en veiligheidsgerelateerde industriële sectoren te versterken.

De strategische objectieven voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek zijn:

  • bijdragen tot de defensiegerelateerde basis voor competenties door ondersteuning van het militair academisch onderwijs;
  • bijdragen tot de capacitaire ontwikkeling op korte en langere termijn, in overeenstemming met het ICDP (Integrated Capability Development Plan) en de Strategische visie;
  • bijdragen tot de gewenste innovatiecultuur bij Defensie, zowel op technologisch vlak als op het vlak van procesverbetering;
  • in uitvoering van de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS), bijdragen tot het uitbouwen van een competitieve en geloofwaardige nationale Defensie-en veiligheidsgerelateerde Technologische en Industriële Basis (DTIB), kaderend in een Europese EDTIB, o.a. door het implementeren van het triple helix model, een pragmatisch partnerschap tussen Defensie, de onderzoeksinstellingen en de industrie.