Hoge Studies Veiligheid en Defensie

Een opleiding georganiseerd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
met de steun van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen – Egmont

Een multidisciplinaire vorming van hoog niveau over veiligheid en defensie:

  • 10 residentiële tweedaagse seminaries, met elk een welbepaald thema, a ratio van één per maand;
  • 10 bezoeken aan instellingen in België waarvan de activiteit verband houdt met veiligheid en defensie.

30 Belgische deelnemers (Auditoren):

  • 12 hogere officieren of burgers van Defensie;
  • 18 senior managers of hoge ambtenaren, afkomstig uit de verschillende overheidsdiensten, het maatschappelijk middenveld, de economische sector en bedrijfswereld, de politieke en de academische wereld, internationale organisaties, enz, en waarvan de professionele activiteit een expliciete band heeft met veiligheid of defensie.

Sinds het einde van de vorige eeuw en in het licht van de verschillende crisissen die wereldwijd zijn uitgebroken, is de behoefte aan een multidisciplinaire benadering van veiligheid en defensie steeds duidelijker geworden.

Veiligheid en defensie efficiënt, maar vooral verantwoord beheren, vereist eerst een goed begrip van de bestaande fenomenen, net zoals een correcte multidisciplinaire analyse het mogelijk maakt te voorkomen dat subjectieve, zakelijke of individuele gevoelens voorrang krijgen op de ratio: dit zijn de uitdagingen en doelstellingen die de auditoren van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie (HSVD) aangaan.

De HSVD zijn bestemd voor zowel hogere officieren of burgers van Defensie, als voor senior managers of hoge ambtenaren, afkomstig uit de verschillende overheidsdiensten, het maatschappelijk middenveld, de economische sector en de bedrijfswereld, de politieke en de academische wereld, internationale organisaties, enz, en van wie de professionele activiteit een expliciete band heeft met veiligheid of defensie. De selectie van kandidaten is een prerogatief van de minister van Defensie: voor kandidaten extern aan het ministerie van Defensie gebeurt dit op voorstel van het directiecomité van de HSVD, en voor kandidaten van Defensie op voorstel van de Chef Defensie. De deelnemers dienen de Belgische nationaliteit te hebben.

De HSVD omvatten tien tweedaagse residentiële seminaries, maandelijks georganiseerd van september tot juni en elk gewijd aan een bepaald thema. Eerst krijgen de deelnemers presentaties door gerenommeerde professoren of academische, politieke of diplomatieke experts die verantwoordelijk zijn voor dossiers met betrekking tot het thema van het seminarie. Deze lezingen worden gevolgd door een debat met de spreker, waarna de deelnemers discussiegroepen vormen waar ervaringen en persoonlijke reflecties worden uitgewisseld, waardoor de globaliteit van de behandelde vraagstukken beter wordt begrepen. Verzorgde maaltijden in een gereserveerde eetzaal stellen de auditoren in staat om van gedachten te wisselen over de behandelde onderwerpen, maar ook en vooral om elkaar te leren kennen en om echte professionele en vriendschappelijke relaties op te bouwen die in de loop van hun verdere loopbaan zeer nuttig zullen zijn.

Naast de seminaries zijn er ook tien bezoeken voorzien aan instellingen die actief zijn in de veiligheids- en defensiesector in België: bijvoorbeeld het Parlement, de Defensiestaf, de Federale Politie, de NAVO, de Europese Unie en een selectie van particuliere bedrijven.

In hun feedback zijn de deelnemers jaar na jaar unaniem over het grote nut van deze formule. De verrijking die ze hebben opgedaan, stelt hen in staat om nog efficiënter te werken, zowel dankzij de uitgewisselde kennis en de banden die ze onder elkaar hebben gesmeed als door de academische opleiding die ze hebben genoten.