België
Haven van Antwerpen
Sleutelfactoren en tendensen in de wereldpolitiek
FOD Buitenlandse Zaken en kabinet Defensie
Instabiliteitsfactoren I
Lokale politie Brussel als de federale politie

Instabiliteitsfactoren II

Sabena Engineering

De Europese Unie

Europese instellingen

Grootmachtenpolitiek

Hoofdkwartier van de NAVO

Crisiszones – (1) Former Soviet Union

Kleine Brogel

Brigade te Leopoldsburg

Crisiszones – (2) Het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Crisiszones – (3) Het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Marine in Zeebrugge

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN)

Seminaries : data 2023-2024

10de Sem 21-22 juni 2024: Synthese, conclusies et evaluatie