België
Haven van Antwerpen
Sleutelfactoren en tendensen in de wereldpolitiek
FOD Buitenlandse Zaken en kabinet Defensie
Instabiliteitsfactoren I
Lokale politie Brussel als de federale politie

Instabiliteitsfactoren II

Sabena Engineering

De Europese Unie

Europese instellingen

Grootmachtenpolitiek

Hoofdkwartier van de NAVO

Seminaries : data 2023-2024

7de Sem 15-16 maart 2024: Crisiszones – (1) Former Soviet Union
8ste Sem 19-20 april 2024: Crisiszones – (2) Het Midden-Oosten en Noord-Afrika
9de Sem 24-25 mei 2024: Crisiszones – (3) Sub-Sahara-Afrika
10de Sem 21-22 juni 2024: Synthese, conclusies et evaluatie