Seminarie, 08-09 september 2023

Op 8 en 9 september verzamelde de nieuwe sessie van de HSVD – die aan haar 18e editie toe is – voor haar eerste seminarie; de ideale gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe auditoren, die zichzelf een voor een kort konden voorstellen. Het seminarie was gewijd aan het Belgische buitenlands en veiligheidsbeleid, en meer bepaald aan de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie, enkele basisconcepten van de internationale relaties, geopolitiek en overheidsfinanciën.
Sessie 2023-2024