Onderzoeksprogramma

De ruggengraat van het defensieonderzoek is het meerjarige defensieprogramma voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Op dit moment wordt dit programma volledig door Defensie bekostigd. Het is in hoofdzaak bedoeld voor onderzoeksinstituten van Defensie. Samenwerkingen met externe partners worden echter aangemoedigd.

De projecten waaruit het programma bestaat, worden jaarlijks geselecteerd na een oproep tot het indienen van projecten, intern Defensie. Ze worden onderworpen aan verschillende evaluaties, waaronder hun wetenschappelijke verdienste (uitgevoerd door externe wetenschappelijke experts op hoog niveau) en hun opportuniteit (relevantie voor defensie, maar ook het vlak van samenwerking en hun maatschappelijk en economisch potentieel). Na goedkeuring door het wetenschappelijk comité en de raad van bestuur van het KHID wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Defensie en de Ministerraad

Het huidige programma omvat 99 studies, waarvan meer dan 20 zijn gestart of zullen starten in 2021.

Een eerste oproep, voor specifieke thema’s, die open staat voor alle Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie, getiteld DEfence Research Action (DEFRA), werd gepubliceerd op 1 maart 2021: www.belspo.be/defra/.

Database programma 2021 met zoekmogelijkheid

Wil je meer weten over dit onderzoeksprogramma of wil je partner worden in één van de projecten, neem dan contact op via: irsd-khid-wtod-researchmgr@mil.be