Wetenschappelijk en technologisch onderzoek

Als “smart hub” en “honest broker” voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek is het KHID verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van de politiek inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek van het Ministerie van Defensie. In dat kader werden twaalf focusgebieden geïdentificeerd, waarin het onderzoek actief gesteund en gestimuleerd wordt.

In de rol van “honest broker” beheert en faciliteert het, via het departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie (WTOD), het onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie. Dit programma is in eerste instantie voorbehouden voor de onderzoeksinstellingen van Defensie, maar samenwerking met andere partners wordt meer en meer de norm. Er wordt ook gewerkt aan een luik dat opengesteld zou worden voor alle Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen en ook de industrie.

Als “smart hub” streeft het KHID ernaar om de groei van het Belgisch wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid te bevorderen, alsook de banden tussen de overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven in dit perspectief te herstellen en te versterken. Het wil dit onder meer realiseren door de deelname van België en het Belgische Ministerie van Defensie aan internationale, nationale en regionale onderzoeksprogramma’s te bevorderen en te faciliteren. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten jaarlijks gepubliceerd voor een breed publiek en worden er ook regelmatig colloquia georganiseerd.