Derde DEFRA oproep

Op 10 mei 2023, event “Blue Magic Belgium” in Charleroi.

Op vrijdag 10 maart organiseerde de FOD Economie, in samenwerking met Defensie, zijn EDF National Info Day.

Van de oostflank tot de zuidflank: geopolitieke herconfiguratie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Waarom heeft België nood
aan een Cyber Command?

België, Europa en strategische autonomie in de ruimte

Grootmachtenpolitiek

Europese instellingen

Whither the Kurds in “Post-ISIS” Syria?

Fabrice BALANCHE & Didier LEROY