Defence-related Research Action (DEFRA)

Over DEFRA

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid inzake wetenschappelijk onderzoek alsook voor het beheer van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Defensie. Sinds 2021 lanceert het KHID lanceert jaarlijks een oproep voor de DEFence-related Research Action (DEFRA) in samenwerking met het federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), een administratieve overheidsdienst die zijn expertise en technische platformen ter beschikking stelt aan andere federale departementen voor de organisatie van wetenschappelijke programma’s.

DEFRA is een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma met een jaarlijkse oproep gericht aan Belgische onderzoeksinstellingen en de industrie. Het heeft als doel op structurele wijze R&T-samenwerkingsverbanden op te zetten tussen Defensie, de academische wereld en de industrie volgens het triple helix model voor innovatie, in domeinen en volgens thema’s die door Defensie als prioritair worden beschouwd. Deze projecten moeten ook als hefboom fungeren voor onderzoeksinstellingen en de industrie om hun technologische niveau te verhogen en hun kansen op succesvolle deelname aan andere programma’s, zoals het Europees Defensiefonds (EDF), te vergroten.

Voor meer informatie : defra@mil.be

Nieuws

SAVE THE DATES

>> 15-16 oktober 2024
Workshop Forging the future BE-US joint effort in science for a safer world

Onlangs geplaatst

Lopende projecten

Projectfiches