Wetenschappelijk Comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Het wetenschappelijk comité, samengesteld uit wetenschappers en onderzoeksdirecteurs, verzekert het wetenschappelijke niveau van het onderzoek van Defensie. Het stelt evaluatiemethodes en onderzoeksdoelstellingen voor. Het neemt deel aan de opstelling van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (rangschikking en selectie van de onderzoeksprojecten) en evalueert de uitvoering ervan.
Het wetenschappelijk comité wordt samengesteld zoals bepaald in het ministerieel besluit van 20 januari 2014, gewijzigd met het ministerieel besluit van 11 januari 2022.
De voorzitter, de vicevoorzitters en de leden werden aangeduid bij het ministerieel besluit van 11 januari 2022.

De samenstelling is als volgt:

Alexander MATTELAER, Voorzitter
Michel LEFEBVRE, Vicevoorzitter
Greet VAN DEN BERGHE, Vicevoorzitter
Xavier NEYT
Carl CEULEMANS
Cindy DU BOIS
Stefan ROTTY
Sven FRANQUE
Firouzeh NAVAHANDI
Véronique MOEYAERT
Ann DOOMS
Lieva VAN LANGENHOVE
Jean-Philippe PONTHOT