Seminarie, 15-16 december 2023

Net als het vorige seminarie, ging ook het seminarie van deze maand over factoren van instabiliteit in de wereldpolitiek.
Het hoogtepunt op vrijdag was het panel over terrorisme en georganiseerde misdaad, met sprekers die topposities bekleden bij de FOD Justitie, het OCAD, het NCCN en in de Europese terrorismebestrijding.
Die avond waren we uitgenodigd op de Land Day, een netwerkevent van onze landcomponent.

Sessie 2023-2024