België
Distinguished Visitors Day van de oefening “Storm Tide”
FOD Buitenlandse Zaken en Kabinet MoD
Sleutelfactoren en tendensen in de wereldpolitiek
Defensiestaf
Instabiliteitsfactoren I
 Federaal Parlement
Lokale politie Brussel en federale politie
Instabiliteitsfactoren II
De Europese Unie
Europese instellingen
Grootmachtenpolitiek
NAVO
Crisiszones – (1) Voormalige Sovjet-Unie
Fabrique Nationale Herstal
Nationale inlichtingendiensten
Crisiszones – (2) het Zuidelijk nabuurschap en het Midden-Oosten
Haven van Antwerpen
Crisiszones – (3) Afrika
Nationaal Crisiscentrum en
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Synthese, conclusies et evaluatie