Bezoek, 13 december 2022

Op 13 december brachten we een indrukwekkend bezoek aan zowel de lokale politie Brussel als de federale politie.
Na een ontbijt dat ons werd aangeboden door de hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie Sophie Lavaux, werden we rondgeleid in het crisiscentrum van de Brusselse politie (niet te verwarren met het Nationaal Crisiscentrum dat we binnen enkele maanden zullen bezoeken).
Vervolgens kregen we enkele informatieve briefings in het hoofdgebouw van de federale politie, waaronder in het bijzonder de openhartige tussenkomst van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker.
In de namiddag bezochten we tot slot de speciale interventie-eenheden die dezer dagen hun vijftigjarig bestaan vieren.
Sessie 2022-2023