Bezoek, 6 oktober 2022

Op 6 oktober werden de auditoren ontvangen op de FOD Buitenlandse Zaken en het kabinet MoD.
De dag begon met een bezoek aan het Egmontpaleis, waar onze diplomaten al heel wat staatshoofden hebben onthaald. Vervolgens gaven de ambassadeurs Bruno Angelet (directeur Global Security Policy) en Axel Kenes (directeur-generaal Multilaterale Zaken) boeiende uiteenzettingen over hun bevoegdheidsdomeinen.
De lunch, aangeboden door BuZa, sloot het eerste deel van ons bezoek af, waarna we ons naar het kabinet van onze minister van Defensie begaven. Na een inleiding door brigadegeneraal An-Roos De Potter, onderhield minister Ludivine Dedonder ons er over de belangrijke dossiers van Defensie, zoals het recent goedgekeurde STAR-plan en de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) waarin het KHID overigens een sleutelrol speelt. Vervolgens beantwoordde zij heel openhartig al onze vragen aangaande Defensie.
Deze informatieve dag werd afgesloten met een glas in de salons van het kabinet.
Sessie 2022-2023