Bezoek, 30 mei 2023

Op de laatste bezoekdag van deze 17de sessie HSVD werden we verwelkomd op het Nationaal Crisiscentrum (AM) en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (PM)
Sessie 2022-2023