Seminarie, 16-17 december 2022

Net als het vorige seminarie, ging ook het seminarie van deze maand over factoren van instabiliteit in de wereldpolitiek.
Het hoogtepunt op vrijdag was het panel over terrorisme en georganiseerde misdaad, met sprekers die topposities bekleden bij de FOD Justitie, het OCAD en in de Europese terrorismebestrijding.
Die avond waren we uitgenodigd op de Land Day, een netwerkevent van onze landcomponent.
Wat de auditoren echter als het hoogtepunt van het hele seminarie aangaven, was het debat over migratie met twee voormalige staatssecretarissen voor Asiel en Migratie: Theo Francken en Sammy Mahdi.
Voorts werden nog andere belangrijke thema’s aangesneden door eminente sprekers, zoals hybride oorlogsvoering, sociale media en desinformatie.
Sessie 2022-2023