Een nieuw wapenschild voor de Hoge Studies Veiligheid en Defensie

De Hoge Studies Veiligheid en Defensie (HSVD) hebben voortaan officieel een nieuw wapenschild, ontworpen en getekend door prof. dr. ir. Derrick Gosselin (12de sessie HESD) als het nieuwe kenteken van de 4de cyclus. Officieel bekrachtigd door de bevoegde autoriteiten van Defensie na een formeel goedkeuringsproces, zal dit nieuwe wapenschild voortaan gebruikt worden als logo door de HSVD. Het nieuwe kenteken circuleerde al enige tijd onder de leden van de vereniging Athena vereniging Athena in de vorm van een kleine “pin” om op de kraag van de burgerjas te pinnen. Voor de alumni van de 4de cyclus in uniform (leger, politie, douane) is het nu ook verkrijgbaar in een groter formaat (hoogte 25 mm), om op de uniformjas (service-dress of galakledij) rechts op borsthoogte te pinnen, ter vervanging van het oude kenteken. Alumni in uniform die het nog niet hebben ontvangen, worden uitgenodigd een e-mail te sturen naar IRSD‑HSD@mil.be.

Ziehier de heraldische beschrijving van het wapenschild en de symbolische betekenis van de verschillende elementen die erop zijn afgebeeld:

« Gekanteeld doorsneden van keel en sabel, de snijlijn van or. Over alles heen een uil van or, met in zijn rechterpoot een zwaard van argent met gevest van or en in zijn linkerpoot een fasces van argent met houten roeden van natuurlijke kleur gebonden met een roodlederen riem (lictorenbundel). Het schild gedekt door de Belgische koningskroon. Wapenspreuk: “CONIUNGO COGITO ET PROTEGO” in sabel op een lint argent. ».

Ons nieuw wapenschild schildert de uil af, symbool van intelligentie en wijsheid, die zowel de Koning (met de koninklijke kroon afgebeeld) als België (de zwarte muur zijn de grenzen van ons land) beschermt, door Defensie, Politie en de burgerlijke en militaire Inlichtingendiensten (zwaard), met de Burgerlijke, Rechterlijke, Administratieve en Economische krachten (fasces of roedenbundel om een bijl gebonden) samen te brengen in reflectie en studie. Deze samenvoeging is versterkt met de wapenspreuk: ik verzamel, ik denk en ik bescherm.