Bezoek, 29 oktober 2021

Na een seminarie over de EU op 15 en 16 oktober, werd over datzelfde onderwerp ook een bezoek georganiseerd op 29 oktober.
De dag vatte aan met een bezoek aan het Huis van de Europese Geschiedenis, waarna de auditoren zich begaven naar de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.
Daar werden we ontvangen door ambassadeur Stéphane MUND, die België vertegenwoordigt in het Politiek en Veiligheidscomité (PVC). Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben duiding gegeven bij de rol van Europa op vlak van veiligheid en defensie en de plaats die België daarin bekleedt.
Een opmerkelijke spreker was Jean-Pierre VAN AUBEL, penhouder van het Strategisch Kompas, een document dat het veiligheidsbeleid van de EU uitstippelt voor de komende jaren.
Sessie 2020-2021