Bezoek, 31 maart 2022

Op 31 maart brachten we een bezoek aan de Belgische geïntegreerde politie.
We kregen er meer uitleg over haar werking en de talrijke uitdagingen waarmee zij vandaag wordt geconfronteerd.
De auditoren waren het meest onder de indruk van de uitgebreide presentatie over de zogenaamde “Operatie Sky-ECC” (2021), ook wel de “Enigma-kraak” van de 21ste eeuw genoemd, die onze politiediensten plots overstelpte met massa’s bewijsmateriaal van allerhande criminele feiten, in het bijzonder met betrekking tot de drugshandel in ons land.

Sessie 2020-2021